Nye jagerfly: Konservative svar

Efter svar fra Socialdemokratiet, de radikale, Venstre og Enhedslisten, er det nu de konservative svar, der er tikket ind i min lille jagerfly-rundspørge til Folketingets forsvarsordførere.

Lad os se på hvad de konservatives forsvarsordfører major H.A. Møller har at sige:

Er der efter dit partis opfattelse stadig brug for jagerfly i fremtidens forsvar?
Ja

Mener du og dit parti at vi partout skal have nye jagerfly, eller er en levetidsforlængelse af F-16 flyene stadig en mulighed i jeres øjne?
Vi skal ikke have nye jagerfly ”partout”, det er der heller ikke tale om. De nuværende F 16 er ca. 30 år gamle og levetidsforlænget et par gange. De fortsætter nok med at flyve 8-10 år, hvorefter vi skal have nye.

Søren Gade har meldt ud, at han ikke mener at kamphelikoptere er en mulighed. Er I enige? Eller bør vi købe færre end de planlagte 48 fly og kamphelikoptere for resten af pengene? Eller kun færre fly?
Kamphelikoptere kunne vi godt bruge i dansk forsvar, men det ville kræve adskillige ekstra milliarder årligt på forsvarsbudgettet, derfor må vi koncentrere os om flyene. Jeg tør ikke sige hvad det endelige antal bliver i forhold til i dag, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver færre, simpelthen fordi et nyt fly har så meget teknologi, våbenudstyr osv. at det i kampkraft erstatter adskillige af de gamle. Hvis jeg husker rigtigt, havde vi over 100 kampfly, da jeg var tjenstgørende ved Jægerkorpset på Flyvestation Ålborg tilbage i begyndelsen af 70’erne … bare for, at sætte tingene i perspektiv.

Hvor stor betydning vil Norge og Hollands valg af flytype i jeres øjne få for Danmarks valg af fly?
Det har en ganske stor betydning hvad vore nærmeste allierede i NATO bruger af forskellige våbensystemer, dette af hensyn til det tætte samarbejde der skal være. Dette er ikke mindst gældende på flysiden … men selvfølgelig er det ikke det eneste afgørende.

Hvor stort indtryk gør den seneste tids internationale kritik af JSF-projektet?
Jeg har ikke set nogen seriøs kritik.

De nye fly skal vælges ud fra fem kriterier (Den militære anbefaling, omfang og karakter af industrisamarbejde med dansk industri, økonomiske forhold, strategiske overvejelser og sikkerhedspolitiske forhold). Vægter de fem kriterier lige højt, eller er nogle kriterier vigtigere end andre og i så fald hvilke?
Alle fem kriterier er selvfølgelig relevante, men de vigtigste tre er den militære anbefaling, de strategiske overvejelser og økonomiske forhold.

Hvor vigtigt er det for jagerfly-indkøbet at vinderen har sammensat et godt industrisamarbejdsprogram?
Det er selvfølgelig udmærket, men det er ikke det der er det afgørende.

Hvordan vil du karakterisere lobbyindsatsen i denne sag i forhold til andre store sager? Kan man mærke at der er meget på spil rent økonomisk?
Lobbyindsatsen er ganske stor. Men det synes jeg er helt naturligt og det er kun medvirkende til, at vi beslutningstagere er bedst muligt klædt på, den dag valget skal træffes.

——————

Kommentar:
Major H. A. Møller kunne godt tænke sig nogle kamphelikoptere. Men det er der desværre ikke penge til. Jagerfly skal vi dog have. Men selv i den borgerlige lejr begynder man at snakke om færre end de planlagte 48 fly. Og så er det interessant at se, at majoren, modsat mange af de andre ordførere, ikke har ladet sig påvirke af de negative historier om JSF. Ligesom Venstres ordfører, så skubber også H.A. Møller industrisamarbejdet i anden række. Det er meget godt, men det militære betyder mest. Ikke så godt for Gripen, der som nævnt har lagt stor vægt på denne del.

Nu mangler vi så bare at høre fra SF og Dansk Folkeparti. To interessante bud, da netop de to partier kunne tænkes at indgå i forsvarsforliget.

Dette indlæg blev udgivet i Alle indlæg. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *