Nye jagerfly: Svar fra ministeren

Som en ekstra lille julegave til de jagerfly-interesserede, så har jeg modtaget en håndfuld svar fra forsvarsminister Søren Gade på baggrund af en række spørgsmål, som ligger tæt op af de spørgsmål jeg tidligere har stillet til forsvarsordførerne. Vanen tro analyserer jeg lidt på svarene til sidst.

Mener du at vi partout skal have nye jagerfly, eller er en levetidsforlængelse af F-16 flyene stadig en mulighed i dine øjne?
Jeg er overbevist om, at Danmark fortsat bør råde over en kampflykapacitet i det danske forsvar – også på længere sigt. I det perspektiv er en eventuel yderligere levetidsforlængelse blot en mindre udsættelse af en beslutning om anskaffelse af nye kampfly – ikke et alternativ til nye kampfly. Men det er også væsentligt at fremhæve, at beslutningen tages på baggrund af en række faktorer, blandt andet de økonomiske forhold der behandles af en tværministeriel arbejdsgruppe, hvori blandt andet Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet indgår. Denne arbejdsgruppe vil også behandle de omkostninger, der vil være forbundet med en eventuel yderligere levetidsforlængelse af F-16 flyene – det er jo ikke uden omkostninger.

Hvilke opgaver i fremtidens forsvar mener du at et jagerfly ville skulle/kunne løse?
Vi har en række vigtige hjemlige opgaver vedrørende suverænitetshævdelse af Danmark og danske interesser, hvilket ikke er blevet mindre siden den kolde krig. Området omkring de arktiske egne kan også få øget betydning i fremtiden. Endeligt har kampfly en væsentlige rolle i internationale operationer, både ved løsning af klassiske kampflyopgaver som for eksempel støtte til personel på jorden, men også ved brug af nye og avancerede sensorer til informationsindhentning og lignende.

Hvis vi skal have jagerfly, er det så en mulighed i dine øjne at købe færre end de planlagte 48 styks?
Det er for tidligt at lægge sig fast på et antal. Forsvarskommissionen behandler pt. forsvarets samlede behov for kapaciteter, herunder også kampflys forventede rolle i fremtiden. Først herefter kan det være relevant med en antalsdiskussion.

Hvis vi beslutter os for et mindre antal fly, vil det da være en mulighed i dine øjne simpelthen at leje fly hos andre, hvis ikke det kunne betale sig at have eget værksted m.m. til eksempelvis sølle 16 eller 24 fly?
Der hvor jeg kommer fra, der lejer man kun, hvis man ikke har råd til at købe! Men fremtiden kan meget vel byde på en stigende anvendelse af civil ekspertise til vedligeholdelse m.v. af forsvarets større materielsystemer.

Hvor stor betydning vil Norge og Hollands valg af flytype i dine øjne få for Danmarks valg af fly? (Spørgsmålene blev stillet før og svarende modtaget efter at Norge og Holland havde valgt JSF)
Jeg har noteret mig, at Norge har valgt JSF som deres nye kampfly, ligesom man i Holland endnu engang har vurderet, at JSF bedst opfylder de hollandske krav til et nyt kampfly. Danmark træffer sin egen beslutning om eventuel anskaffelse af nye kampfly, ganske som Norge og Holland har truffet deres egne beslutninger. Når det er sagt, så omhandler én af faktorerne i beslutningsgrundlaget strategiske forhold, hvor det blandt andet har indvirkning, hvilken flytype vore nære allierede anskaffer. Vi har nogle rigtigt gode erfaringer med multinationalt F-16 samarbejde, hvorfor vi naturligvis også vil inddrage dette aspekt i en eventuel fremtidig anskaffelse. Det er stadig min plan, at vi skal tage stilling til eventuel anskaffelse af nye kampfly, herunder typevalg, i forbindelse med forhandlinger i 1. halvdel af 2009 om det næste forsvarsforlig.

Hvor stort et indtryk gør den seneste tids internationale kritik af JSF-projektet?
Vores jævnlige kontakt med kampflykandidaterne og nationerne bag kandidaterne, sætter os godt i stand til at filtrere den velbegrundede kritik fra mængden af spin, vandrehistorier og markedsføring. I et projekt af den her størrelse må man forvente en del pressebevågenhed af enhver art. Vi forholder os derfor kun til facts i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget.

De nye fly skal vælges ud fra fem kriterier (Den militære anbefaling, omfang og karakter af in-dustrisamarbejde med dansk industri, økonomiske forhold, strategiske overvejelser og sikker-hedspolitiske forhold). Vægter de fem kriterier lige højt, eller er nogle kriterier vigtigere end andre og i så fald hvilke?
En eventuel anskaffelse af nye kampfly er en stor og langtrækkende beslutning, hvorfor det er vigtigt med et bredt og fyldestgørende beslutningsgrundlag. De fem faktorer, der behandles, er alle vigtige faktorer, der samlet set giver et bredt og fyldestgørende beslutningsgrundlag. Jeg kan ikke forudse, hvordan de enkelte politikere vægter de forskellige faktorer. Det er nok vanskeligt at opstille en rangorden, idet det jo ikke er enten/eller, men et mere nuanceret billede.

Hvor vigtigt er det for jagerfly-indkøbet at vinderen har sammensat et godt industrisamar-bejdsprogram? Er det lige så vigtigt som de fire andre kriterier? Mere vigtigt eller mindre vigtigt?
Det er vigtigt for mig, at industrien sikres nogle ordentlige vilkår i relation til en eventuel anskaffelse af nye kampfly, idet en sådan anskaffelse også har et stort potentiale for det danske samfund, hvorfor man også bør holde det for øje. Det mener jeg er muligt, uden det på nogen sætter dagsordenen for en eventuel kampflyanskaffelse. Det er jo senest set i Norge, hvor beslutningen er truffet på baggrund af militærfaglige og økonomiske forhold, men man er samtidigt meget opmærksom på forhold vedrørende industrisamarbejde.

Hvordan vil du karakterisere lobbyindsatsen i denne sag i forhold til andre store sager? Kan man mærke at der er meget på spil rent økonomisk?
Der er ingen tvivl om, at alle kampflykandidaterne har meget på spil, hvorfor de også prioriterer indsatsen i Danmark herefter. Så ja, det kan godt mærkes.

————–

Kommentar:
Uanset hvad oberst Lund fra sosserne måtte mene, så er forsvarsministeren af den opfattelse at kampfly har en væsentlige rolle i internationale operationer. Så han er i hvert fald ikke parat til at det skal være pansrede mandskabsvogne og transportfly det hele. Det er ikke overraskende, men alligevel godt at få sat en streg under. Forsvarsministeren undlader diplomatisk at gå ind i antalsdiskussionen, som andre politikere, da det som ministeren skriver i første omgang afhænger af hvad forsvarskommissionen kommer frem til.

Direkte at leje fly er utænkeligt for ministeren, men at nedlægge flyvevåbnets værksteder og lade civile tage sig af møtrikkerne, er noget Gade godt kunne forestille sig. Det er da alt andet lige en interessant udmelding – ikke mindst for flyvevåbnets mekanikere.

Mht spørgsmålet om betydningen af Norges og Hollands valg af JSF, så kunne ministeren have stoppet sit svar efter at han havde fastslået, at Danmark træffer sit eget valg. Men han vælger at fortsætte ved at fremhæve de strategiske forhold som en af de fem faktorer, som skal afgøre typevalget og det gode F-16 samarbejde i dag. Det kunne virke som om Gade dybt nede er JSF-fan og derfor gerne lige vil påpege over for os andre, at JSF altså nu har hevet stikket hjem på denne ene faktor.

Og endelig så rynker ministeren ikke på næsen af industrisamarbejdet, sådan som vi har set en stor del af forsvarsordførerne gøre det.

Dette indlæg blev udgivet i Alle indlæg. Bogmærk permalinket.

0 svar til Nye jagerfly: Svar fra ministeren

 1. Anonymous skriver:

  Citat: “men at nedlægge flyvevåbnets værksteder og lade civile tage sig af møtrikkerne, er noget Gade godt kunne forestille sig.” Udlicitering / Industrisamarbejde var tiltænkt til helikoptervedligehold. Men gik vist ikke så god….’Det leder i øvrigt direkte til antals diskussionen qua at der skal et minimum af arbejde (læs fly) til at kunne gennemføre tung vedligehold.Cphmoose

 2. Anonymous skriver:

  Det var da hurtigt, at S / Heurlins tal på 24 pludselig blev TALLET – uden nogen bagvedliggende analyse. Beskriv nu opgaverne først, og udregn så tallet bagefter…Da andet er sgu’ noget bagvendt noget.JL

 3. Anonymous skriver:

  Det har du i principet ret i.Men kampfly kan skæres. Dels undgår man en meget stor anskaffelse og dels slipper man for et system det er dyrt at bruge og vedligeholde.Lukker du Søværnet har man smidt 4-6 mia ud til nye Fregatter, der endnu ikke er leveret. Men man sparer så et antal miliarder til maritime helikoptere og luftværnsmissiler.cphmoose

 4. Anonymous skriver:

  Sehttp://www.berlingske.dk/article/20090103/kronikker/701030067/Nu har DIMS – eller i det mindste Mikkel Vedby Rasmussen – indset at der ikke findes økonomi til nye kampfly.Så måske er er diskussionen om det ene fly kontra det andet forkert. Cphmoose

 5. Andreas skriver:

  Meget præcis analyse, som netop udstiller den underliggende kamp mellem værnene. Jeg synes ikke at han taler imod kampfly, men han siger blot at man ikke kan få det hele. Man bliver nødt til at vælge.

 6. Andreas skriver:

  Fregatterne og de maritime helikoptere kan du ikke undvære, medmindre du vil lade Færøerne og Grønland sejle deres egen sø fra i morgen. Så helt at lukke et værn er udelukket, da vi jo også skal hævde vores suverænitet. Men meget tyder på at Flyvevåbnet må holde for og kun nøjes med 24 fly og måske først til levering senere end planlagt, når man har fløjet rundt i F-16’erne et par år mere end planlagt. Men man kan dybest set også spørge sig selv om Danmark partout både skal jagte terrorister på landjorden i Afghanistan, fange pirater til søs i Aden-bugten og beskytte det baltiske luftrum? Vi kunne måske skære lidt ned på de internationale ambitioner og så bevare alle tre værn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *