Revisioner og kommissioner

På slaget 10 offentliggjorde Forsvarskommissionen sin rapport på Forsvarsministeriets hjemmeside. Helt som forudset indeholder den meget lidt konkret om spørgsmålet om jagerflykapaciteten i fremtiden. I den præsentation som kommissionsformand Hans Hækkerup netop nu er ved at fremlægge ved et pressemøde på kastellet står der på side 20:

Sammenfattende vurderer Forsvarskommissionen, at forsvaret fortsat skal opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af ationalt interesseområde.

Forsvaret skal endvidere fortsat opretholde en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

I internationale operationer er der relevante opgaver for kampfly inden for alle områder af opgavespektret: International ordenshåndhævelse, stabiliseringsindsatser og væbnet konflikt.

I det 75 sider lange resumé kan man blandt andet læse (side 19):

Samlet vurderes de opdaterede F-16 fly at være tilfredsstillende frem til ca. 2020, om end kapaciteten gradvis reduceres i takt med F-16 flyenes udfasning frem mod dette tidspunkt. Fra 2020 bliver F-16 gradvis ikke tilfredsstillende i løbet af få år. Dette betyder, at forsvaret senest fra 2016 bør påbegynde en indfasning af nye kampfly, eller yderligere levetidsforlænge af F-16 efterfulgt af indfasning af nye kampfly, såfremt der ønskes opretholdt en kampflykapacitet. Herved vil de nye kampfly i givet fald i takt med indfasning og ibrugtagning komme til at udgøre en operativ kapacitet, der kan supplere og i sidste ende erstatte F-16 strukturen.

Om de ubemandede fly, som især af venstrefløjen ofte udråbes som det store dyr i åbenbaringen, skriver kommissionen (side 19):

Det er ikke forventningen, at den teknologiske udvikling inden for en overskuelig fremtid vil nå et niveau, hvor ubemandede fly kan erstatte bemandede kampfly.

Om opgaver for kampflyene i fremtiden skriver man (side 35):

Med hensyn til kampfly skal der i forbindelse med nationale operationer på kort såvel som længere sigt løses opgaver i form af suverænitetshævdelse samt overvågning. I internationale operationer er der relevante opgaver for kampfly inden for alle områder af opgavespektret. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse, overvågning samt til internationale
opgaver.
Det bør overvejes, hvordan udgifterne for kampflystrukturen kan reduceres, samt hvordan flyvestationsstrukturen mest optimalt kan udnyttes på længere sigt.

Som en lille sidebemærkning kan det nævnes at støtte fra transportfly og -helikoptere ved specialstyrkeoperationer ikke er en fremmed tanke for kommissionen:

Kapaciteten til taktisk lufttransport består af fire C-130J fly. Det er Forsvarskommissionens opfattelse, at denne kapacitet på kort sigt bør konsolideres, herunder med uddannelse af besætninger. På længere sigt bør evnen til at deltage i specialstyrkeoperationer styrkes.

og

På længere sigt kan det overvejes at styrke troppetransporthelikopterkapaciteten, herunder etablere en kapacitet til at deltage i specialstyrkeoperationer.

I selve den 406 sider lange rapport skriver man om en evt. længere levetid for F-16 (side 206):

Med den igangværende modifikationsrække indføres nye funktionaliteter, som sikrer, at flyene fortsat kan anvendes i internationale operationer. Den operative anvendelsesmulighed vurderes som tilfredsstillende i perioden frem til ca. 2020. Efter 2020 vil evnen til at kunne indgå i internationale missioner fra dag ét i en offensiv, fredsskabende luftkampagne forholdsvis hurtigt aftage. Der vil på dette tidspunkt være flere nye typer kampfly, der er mere effektive til løsning af denne type opgaver. F-16 vil derfor i stigende grad blive en mindre foretrukken platform i koalitionsoperationer. F-16 vil derfor operativt blive ”ikke tilfredsstillende” i løbet af få år.

På side 370 beskriver man en del af forskellen på F-16 og nye kampfly:

Fremtidige kampfly har væsentligt forbedrede sensorer og kommunikationsmidler i forhold til dagens kampfly, hvorfor evnen til at gennemføre overvågning og efterretningsindhentning i internationale operationer samt overvågning af nationalt interesseområde forventes markant forbedret. Dette skyldes bl.a. udviklingen i radarteknologi, som er beskrevet i kapitel 4, samt udviklingen inden for optiske sensorer. Fremtidige kampfly ses således nationalt og internationalt at være en fleksibel kapacitet, der kan løse et bredt spektrum af opgaver, hvoraf deciderede kampopgaver kun udgør en begrænset del. Kampfly vurderes fremadrettet tillige at kunne nyttiggøres i forbindelse med samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab, herunder til at skabe overblik over katastrofeområder eller lignende, og anvendes i forbindelse med eftersøgningsopgaver mv.

Min konklusion: Ikke de store overraskelser at komme efter her. Man anerkender behovet for kampfly som en del af forsvarets fremtidige værktøjskasse, og fremhæver hvordan moderne kampfly kan mere end bare kaste bomber og deltage i luftkamp. Det mest interessante er nok kommissionens rimelig klare tale omkring levetiden for F-16 flyene. Fra 2020 vil de i løbet af få år blive forældet med stor hast, og man bør derfor starte en indfasning af nye fly fra 2016 – altså præcis sådan som forsvaret hele tiden har lagt op til. Jeg mener dermed man kan konkludere at kommissionen taler i mod en levetidsforlængelse ud over 2020, hvor man ifølge den oprindelige plan for indkøb af nye kampfly forventer at have de nye indfaset helt.

Også de gode folk hos Rigsrevisionen er inden for de sidste 24 timer kommet med et skriv, der indeholder ordet “kampfly”. Rapporten med den sexede titel: “Beretning til statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly”, gennemgår og evaluerer forsvarets arbejde med at forberede et beslutningsgrundlag til politikerne, når de skal vælge nyt kampfly.

Rigsrevisionen har kun fundet et par små skønhedsfejl i forsvarets arbejde indtil videre:

Forsvarets militærfaglige anbefaling er tilrettelagt for at prioritere mellem de 3 kampflykandidater. Forsvaret sammenligner de 3 kandidater i kampflykonkurrencen på væsentlige områder. Men Forsvaret har ikke på forhånd fastlagt, hvordan man vil sammenligne gode egenskaber på ét område med mindre gode egenskaber på ét andet, så det er synligt, hvordan Forsvaret rangordner kandidaterne. Det medfører manglende gennemsigtighed i evalueringen.

og

Beslutningsgrundlaget er hidtil forberedt, uden at der på forhånd er taget politisk stilling til de fremtidige opgaver for kampfly. Forsvaret har vurderet behovet for nye kampfly med udgangspunkt i det opgaveniveau, som F-16 varetager i dag. Forsvarsministeriet har oplyst, at ministeriet vil tilpasse beslutningsgrundlaget efter Forsvarskommissionens vurdering af behovet.

Min konklusion: Et 10-tal på den gode gamle skala. At man ikke ved hvordan bedømmelseskriterierne skal vægtes trækker naturligvis væsentligt ned, mens det andet kritikpunkt nok mest er møntet på det politiske mandat som forsvaret arbejder ud fra – nemlig; “Find ud af hvilket fly I vil have, så finder vi imellemtiden ud af hvad det skal bruges til.” Og det holder naturligvis ikke. Det svarer til at manden i hjemmet finder frem til at Audi TT’en er den fedeste målt op i mod Posrche Boxster og Mercedes SLK, men at konen i mellemtiden
kommer frem til at stiftelse af familie frem over skal være de to’s hovedopgave og at en praktisk familiebil derfor ville være det mest oplagte valg.

Dette indlæg blev udgivet i Alle indlæg. Bogmærk permalinket.

0 svar til Revisioner og kommissioner

  1. Anonymous skriver:

    Ups – luft til jord var meningen og ikke omvendt.cphmoose

  2. Anonymous skriver:

    Som Hækkerup sagde – masser af konstruktive uklarheder. Bilaget er interessant fordi det bekræftiger at kun de 38 Block 15 fly er værd at samle på og at motorsituationen er kritisk eller i det mindste udelukke en økonomisk levetidsforlængelse.Lantirn er holdbart til 2014 – hvorefter hardwaren skal levetidsforlænges – så måske 2014 er levetiden for F16 i forhold til internationale jord til luft operationer. Det udover bekræfter bilaget alle skræk scenarier om at hærens materiel er i dårlig forfatning og at der er brug for meget store investeringer for at kunne vedblive at udsende hæren.Materielbeskrivelserne plus ambitionen om at rette op på hæren, i kombination med scenariet om at Afghanistan lignende operationer i fremtiden er reglen og ikke undtagelsen kan kun tolkes som om at forsvaret enten skal have mange flere penge eller at der ikke er råd til kampfly. Cphmoose

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *